Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego rekuperacja24.com

sporządzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin przedstawia warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep oraz o prawach Konsumenta w ramach sklepu internetowego pod adresem: https://rekuperacja24.com/.

§ 2. 
DEFINICJE

Wyrażenia pisane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient - podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Polityka Prywatności - informacje udostępnione przez Sprzedawcę w przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta dostępne pod adresem: https://rekuperacja24.com/content/2-polityka-prywatnosci-rodo.

Produkty - towary będące w aktualnej ofercie Sklepu.

Regulamin - niniejszy dokument. 

Rejestracja - procedura tworzenia Konta.

Serwis - portal internetowy Usługodawcy pod adresem: https://rekuperacja24.com/.

Sklep - sklep internetowy Zsypownia.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem rekuperacja24.com.

Sprzedawca - Kamil Lichoń, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K&K INVEST KAMIL LICHOŃ, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5342410413, REGON: 146085322, ul. Warszawska nr 43 lok. 161, 05-820 Piastów.

Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 3.
WARUNKI DZIAŁANIA SKLEPU

1. Regulamin Sklepu określa wiążące zasady funkcjonowania Sklepu, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

a) pod numerem telefonu +48 508-644-866;

b) pod adresem poczty elektronicznej: sklep@rekuperacja24.com;

c) bezpośrednio w siedzibie pod adresem: ul. Warszawska nr 43 lok. 161, 05-820 Piastów;

d) w przypadku odstąpienia od umowy pod adresem do zwrotu towaru: ul. Sokołowska 38, 05-806 Sokołów;

e) w przypadku postępowania reklamacyjnego pod adresem do wysłania reklamowanego towaru: ul. Sokołowska 38, 05-806 Sokołów.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów poprzez sklep za pośrednictwem sieci Internet. 

4. Do skutecznego korzystania z usług świadczonych przez sklep niezbędne jest posiadanie: 

a) urządzenia z dostępem do Internetu;

b) przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies;

c) aktywne konto poczty e-mail.

5. Ze względu na opisany wyżej zakres świadczonych usług na podstawie Umowy, Sprzedawca wskazuje, że:

a) udostępnienie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

6. Próba zablokowania plików Cookies i skryptów Java może ograniczyć pełne funkcjonalności strony internetowej.

7. Korzystanie z usług z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci internetowej wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich. 

§ 4.
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca oferuje następujące produkty: 

a) rekuperatory;

b) skrzynki i rozdzielacze;

c) przewody wentylacyjne;

d) kształtki;

e) inne akcesoria (anemostaty, dysze, oczyszczacze powietrza, opaski zaciskowe, taśmy, uszczelki, wełnę, zaślepki, złączki, filtry);

f) zestawy rekuperacji.

2. Nabycie usługi wymaga: 

a) wyboru produktu oraz dodania go do koszyka; 

b) wyboru dostawcy towaru oraz metody płatności za zamówienie;

c) udostępnienia danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia;

d) potwierdzenia treści zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu;

Kupujący może zarejestrować się w sklepie, tj. utworzyć konto w serwisie.

§ 5.
WARUNKI NABYWANIA USŁUG

1. Informacje dotyczące oferowanych produktów, w szczególności ich opisy oraz ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z postanowieniem art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Aby zawrzeć Umowę, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez stronę https://rekuperacja24.com/ zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej.

3. Na stronie internetowej sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

4. Klient zamawiając produkt dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.

5. W przypadku składania przez Klienta zamówienia w sposób określony w powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:

a) Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu i Polityką Prywatności dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną. 

b) Wybranie przez Klienta Produktu, w tym wybór ilości, kliknięcie ikonki „DODAJ DO KOSZYKA”, wówczas towar zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne Produkty do koszyka.

c) Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę „FINALIZACJA ZAMÓWIENIA (CHECKOUT)”.

d) Zweryfikowanie zawartości koszyka, a następnie kliknięcie ikony „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”. 

e) Zalogowanie się wpisując swój login (adres poczty e-mail) i hasło ustanowione w trakcie utworzenia Konta lub „ZAMÓWIENIE JAKO GOŚĆ”.

f) W przypadku zamówienia jako gość należy udostępnić swoje dane, tj.

imię;

nazwisko;

nazwę firmy;

numer NIP;

adres poczty e-mail;

Wpisując hasło zostanie utworzone konto. 

g) Odznaczenie checkbox-a z wiadomością o przetwarzaniu danych osobowych oraz akceptacją ogólnych warunków użytkowania i polityki prywatności.

h) Wybranie metody wysyłki produktu spośród wskazanych.

i) Wybranie metody płatności.

j) Odznaczenie checkboxa o zapoznaniu się z warunkami świadczenia usług oraz stosowaniu się do ich wymagań. 

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane. W przypadku braku płatności, o której mowa w §6 ust 1 pkt a i b poniżej zamówienie zostanie automatycznie anulowane po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. 

8. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający złożenie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 6.
PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;

b) za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24;

c) za pobraniem - wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze produktu;

2. W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt a - b powyżej realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności określonej w ust. 1 pkt a - b za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5. Kupujący dokonując zakupów w sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

6. Ceny towarów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

7. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

§ 7.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w sklepie.

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

§ 8.
DOSTAWA

1. Dostawy produktu realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Dostawa następuje, według wyboru Klienta, za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres dostawy.

§ 9.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

4. Klient możesz zgłosić reklamację w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedawcy.

5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.

6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Sokołowska 38, 05-806 Sokołów.

7. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres elektroniczny e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek 

o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie przez Klienta od Umowy wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (Załącznik do Regulaminu Sklepu). Sprzedawca informuje o możliwości złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na wzorze formularza odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).  

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, 

z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

4. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja udostępniona pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Sokołowska 38, 05-806 Sokołów niezwłocznie, 

a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę 

o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego 

w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru 

w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 11.
WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 12.
NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy się do niego zapisali za pomocą strony internetowej. 

2. W celu rozpoczęcia świadczenia Usługi Newsletter, wymagane jest: 

 • udostępnienie swojego adresu elektronicznego poczty e-mail w odpowiednim polu w serwisie internetowym;
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o ofertach rekuperacja24.com za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej;
 • potwierdzenie chęci zapisu, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na podany adres poczty elektronicznej e-mail.

3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi przez czas nieoznaczony.

4. Użytkownik posiada możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Usługi Newsletter) poprzez wysłanie stosownego żądania, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rekuperacja24.com lub w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji klikając w link umieszczony w przesyłanej wiadomości z Newsletterem.

§ 13.
PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie utwory dostępne w Serwisie a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa. 

§ 14.
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 15.
ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

6. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 16.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 17.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień. 

2. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie poprzez  stosowny komunikat ogłoszony na stronie internetowej rekuperacja24.com lub poprzez informację wysłaną na podany przez użytkownika adres poczty e-mail.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 30.11.2022

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

K&K INVEST KAMIL LICHOŃ

ul. Warszawska nr 43 lok. 161,

05-820 Piastów

adres e-mail: sklep@zsypownia.pl

Ja/My(*) ............................................................................................ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ............................................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ...............................................................................................................

Adres Konsumenta (-ów): ...............................................................................................................................

...............................................

                                                                                                                                       Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić